CZ | ENG

Ověření údajů o klientovi/fyzické osobě

Podle zákona č. 253/2008 Sb. máme jako platební instituce a poskytovatel spotřebitelského úvěru uloženou povinnost získávat, pravidelně aktualizovat a ověřovat informace o svých klientech.

Za účelem ověření Vašich údajů Vás touto cestou prosíme o vyhotovení a poskytnutí kopie Vašeho platného dokladu totožnosti (občanského průkazu).

Tato stránka je provozována společností DCCS, s.r.o.. Přenos údajů do naší zabezpečené infrastruktury je chráněn kryptografickým protokolem SSL. Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění výše uvedené zákonné povinnosti a chráníme je na úrovni bankovního tajemství.  Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Krok 1

Krok 2 / A - fotografie

Prosím, vyfoťte Váš občanský průkaz prostřednictvím fotoaparátu na Vašem mobilním zařízení. Dbejte na to, aby byly všechny údaje čitelné.  Pokud máte k dispozici soubory obsahující kopii aktuálního občanského průkazu, můžete je nahrát v kroku 2 / B.

Krok 2 / B – nahrání souboru

Alternativně můžete zaslat kopii občanského průkazu v souboru.  Nahrajte soubory obsahující kopii přední i zadní strany.  Dbejte, aby rozlišení bylo dostatečné a všechny údaje čitelné.

Krok 3

Odesílání ...